Wat doet de logopedist?

Een logopedist een therapeut met een paramedische achtergrond. Deze therapeut biedt zorg, preventie, training en advies met betrekking tot de primaire mondfuncties.

Onder deze functies verstaan we onder andere zuigen, slikken en kauwen. Daarnaast richt de logopedist zich op het gehoor, de stem, de taal en de spraak.

Logopedische interventie is met name gericht op communicatie (begrip en productie van gesproken en geschreven taal maar ook ondersteunende communicatie) en eten en drinken in de orale (de eerste 21 maanden van het leven) en faryngeale fase (beginfase van slikken).

Behandeling bij dysartrie

Dysartrie is een spraakstoornis waarbij en sprake is van verminderde motorische  communicatievaardigheden. De behandeling van de logopedist is gericht op het verbeteren van de verstaanbaarheid van de patiënt. Hierbij leert hij of zij  optimaal gebruik te maken van de eigen mogelijkheden.

Vanuit een juiste, symmetrische lichaamshouding worden mondmotoriek (belangrijk bij het nuttigen van voeding en het spreken), de uitspraak van klanken, de ademhaling en uiteraard de stemgeving behandeld.

De logopedist geeft daarnaast adviezen aan de patiënt en zijn omgeving om te kunnen communiceren met elkaar. De resultaten van de behandeling zijn mede afhankelijk van de ernst en de aard van de ziekte of aandoening (zie ernstschaal dysartrie).

Als de patiënt ook met de behandeling niet tot verstaanbaar spreken komt, zal de logopedist met de patiënt een geschikt communicatiemiddel zoeken. Dit kan bijvoorbeeld een gebarensysteem of een tekensysteem zijn maar het kan tegenwoordig ook een elektronisch communicatiehulpmiddel zoals bijvoorbeeld een tablet.

Logopedie wordt gewoon vanuit de basis zorgverzekering vergoed.