Kenmerken dysartrie

Dysartrie is stoornis van de spraak waarbij er verschillende kenmerken kunnen optreden. De kenmerken en symptomen zijn afhankelijk van de oorzaak van de spraakstoornis.

Hieronder vind je een overzicht van de meest voorkomende verschijnselen bij dysartrie. Het kan in sommige situaties voorkomen dat er meerdere kenmerken waarneembaar zijn bij een patiënt.

  • Onduidelijke tot onverstaanbare spraak: De patiënt is lastig te verstaan en het lijkt op mompelen.
  • Verandering in het spreektempo: De patiënt gaat steeds sneller of juist langzamer praten.
  • Eentonige spraak: alles wordt op één toon gezegd. Hierdoor krijgen woorden in een zin onvoldoende of geen klemtoon. De klanken zijn eentonig.
  • Te hoog of te laag stemgeluid: De patiënt praat heel laag of juist heel hoog. De stembanden functioneren niet goed.
  • De stem kan hees klinken of heel erg zacht zijn: Het lijkt of de patiënt last van zijn/haar keel heeft.
  • Verstoorde ademhaling: Oppervlakkige en krachteloze ademhaling of juist heel hoorbaar in- en uitademen
  • Het ongewild herhalen van letter-grepen: Dit is niet hetzelfde als stotteren.
  • Stacato: De spraak van de patiënt kan haperend klinken doorhet los van elkaar uitspreken van lettergrepen. Daarnaast kan de patiënt juist de lettergrepen te veel in elkaar laten overvloeien.