Kenmerken van Dysartrie: Een Uitgebreide Analyse

Dysartrie is een spraakstoornis die wordt veroorzaakt door schade aan de spieren die betrokken zijn bij spraakproductie. Deze schade kan het gevolg zijn van verschillende oorzaken, zoals neurologische aandoeningen, hersenletsel, spierziekten of aangeboren afwijkingen. Mensen met dysartrie hebben moeite om duidelijk en verstaanbaar te spreken vanwege problemen met het beheersen van de spieren die betrokken zijn bij het spreken, zoals de lippen, tong, kaak, het zachte gehemelte en het strottenhoofd. In deze uitgebreide analyse zullen we de kenmerken van dysartrie in detail bespreken, inclusief de oorzaken, symptomen, diagnostische criteria en behandelingsmogelijkheden.

hersenen en dysartrie

Oorzaken van Dysartrie

Dysartrie kan worden veroorzaakt door schade aan het centrale zenuwstelsel (CZS), het perifere zenuwstelsel (PZS) of de spieren die betrokken zijn bij de spraakproductie. Enkele veelvoorkomende oorzaken van dysartrie zijn:

 1. Cerebrovasculaire aandoeningen: Beroertes, inclusief ischemische beroertes en hersenbloedingen, kunnen schade veroorzaken aan de delen van de hersenen die verantwoordelijk zijn voor spraakproductie.
 2. Traumatisch hersenletsel: Letsel aan de hersenen als gevolg van een ongeval, zoals een val of een klap tegen het hoofd, kan leiden tot dysartrie.
 3. Neurodegeneratieve aandoeningen: Progressieve aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson, multiple sclerose (MS) en de ziekte van Huntington kunnen leiden tot geleidelijke schade aan de hersenen en resulteren in dysartrie.
 4. Infecties: Ernstige infecties zoals encefalitis of meningitis kunnen de hersenen aantasten en dysartrie veroorzaken als gevolg van ontsteking en schade.
 5. Hersenoperaties: Chirurgische ingrepen aan de hersenen kunnen schade veroorzaken aan de delen die verantwoordelijk zijn voor spraakproductie en leiden tot dysartrie.
 6. Spierziekten: Aandoeningen zoals amyotrofische laterale sclerose (ALS) of myasthenia gravis kunnen de spieren aantasten die betrokken zijn bij de spraakproductie en leiden tot dysartrie.
 7. Aangeboren afwijkingen: Sommige kinderen worden geboren met aangeboren afwijkingen zoals cerebrale parese, die kunnen leiden tot dysartrie als gevolg van schade aan het CZS.

Symptomen van Dysartrie

De symptomen van dysartrie kunnen variëren afhankelijk van de ernst en de specifieke oorzaak van de aandoening. Enkele veelvoorkomende symptomen zijn:

 1. Veranderingen in spraakpatroon: Mensen met dysartrie kunnen moeite hebben met het produceren van duidelijke, verstaanbare spraak. Hun spraak kan onduidelijk, slordig of moeilijk te begrijpen zijn.
 2. Veranderingen in stemkwaliteit: Dysartrie kan leiden tot veranderingen in stemkwaliteit, zoals heesheid, schorheid, monotone spraak of een verhoogde of verlaagde spreektoon.
 3. Articulatiestoornissen: Mensen met dysartrie kunnen moeite hebben met het correct vormen van geluiden en het duidelijk uitspreken van woorden vanwege problemen met de controle over de spieren van de lippen, tong, kaak en het zachte gehemelte.
 4. Spraakvermoeidheid: Het kost meer inspanning en energie voor mensen met dysartrie om te spreken, wat kan leiden tot vermoeidheid van de spieren die betrokken zijn bij spraakproductie tijdens langdurige gesprekken.
 5. Slikstoornissen: Sommige mensen met dysartrie kunnen ook slikproblemen ervaren als gevolg van dezelfde spierzwakte die de spraak beïnvloedt.

Diagnostische Criteria voor Dysartrie

Om dysartrie te diagnosticeren, zal een logopedist of een andere specialist in spraaktherapie een uitgebreide evaluatie uitvoeren, waaronder:

 1. Anamnese: Het verzamelen van informatie over de medische geschiedenis van de patiënt, inclusief eventuele verwondingen, ziektes of operaties die de spraak zouden kunnen beïnvloeden.
 2. Fysiek onderzoek: Een grondig lichamelijk onderzoek om eventuele afwijkingen in de spieren die betrokken zijn bij spraakproductie te identificeren.
 3. Spraakbeoordeling: Het beoordelen van verschillende aspecten van de spraak, zoals articulatie, stemkwaliteit, spraakverstaanbaarheid en vloeiendheid.
 4. Beoordeling van slikfunctie: Het beoordelen van de slikfunctie om eventuele bijkomende slikstoornissen te identificeren.

Behandelingsmogelijkheden voor Dysartrie

Hoewel dysartrie niet volledig kan worden genezen, zijn er verschillende behandelingsopties beschikbaar om de symptomen te verbeteren en de communicatie te vergemakkelijken. Enkele veelgebruikte behandelingen zijn:

 1. Logopedie: Spraaktherapie met een logopedist kan mensen met dysartrie helpen om hun spraakvaardigheden te verbeteren door middel van oefeningen en technieken om de spieren die betrokken zijn bij spraakproductie te versterken en te coördineren.
 2. Hulpmiddelen voor communicatie: Voor mensen met ernstige dysartrie kunnen hulpmiddelen voor communicatie zoals spraakgenererende apparaten, communicatiekaarten of gebaren worden gebruikt om de communicatie te ondersteunen.
 3. Medicatie: In sommige gevallen kunnen medicijnen worden voorgeschreven om onderliggende oorzaken van dysartrie, zoals spasticiteit of spierzwakte, te behandelen.
 4. Chirurgische ingrepen: In zeldzame gevallen kan chirurgie worden overwogen om structurele afwijkingen te corrigeren die bijdragen aan dysartrie, zoals een operatie aan het zachte gehemelte of het strottenhoofd.

Conclusie

Dysartrie is een spraakstoornis die wordt gekenmerkt door moeite met het duidelijk en verstaanbaar produceren van spraak als gevolg van schade aan de spieren die betrokken zijn bij spraakproductie. De symptomen kunnen variëren afhankelijk van de ernst en de specifieke oorzaak van de aandoening. Een tijdige diagnose en passende behandeling zijn essentieel om de communicatie te verbeteren en de kwaliteit van leven van mensen met dysartrie te verbeteren.

Let op: Raadpleeg altijd een specialist in spraaktherapie voor een nauwkeurige diagnose en een individueel behandelplan. De informatie in deze tekst dient niet ter vervanging van professioneel medisch advies.

Referenties:

 1. Duffy, J. R. (2013). Motor speech disorders: Substrates, differential diagnosis, and management. Elsevier Health Sciences.
 2. McNeil, M. R. (1997). Clinical management of sensorimotor speech disorders. Thieme.
 3. Kent, R. D., & Duffy, J. R. (Eds.). (2000). Central auditory processing disorders: Problems of speech, language, and learning. Singular.
 4. Murdoch, B. E., & Ratner, N. B. (Eds.). (2006). Communication and language recovery in aphasia. Psychology Press.

Speak Your Mind

*