De Relatie tussen Dysartrie en Parkinson

Parkinsonisme is een neurologische aandoening die wordt gekenmerkt door motorische symptomen zoals tremoren, stijfheid en traagheid van beweging. Naast deze bekende motorische symptomen kunnen mensen met de ziekte van Parkinson ook te maken krijgen met verschillende niet-motorische symptomen, waaronder spraak- en slikproblemen. Een veelvoorkomende spraakstoornis die geassocieerd wordt met de ziekte van Parkinson is dysartrie. In dit uitgebreide artikel zullen we de relatie tussen dysartrie en de ziekte van Parkinson grondig onderzoeken, inclusief de oorzaken, symptomen, diagnostische benaderingen en behandelingsstrategieën.

Dysartrie bij Parkinson: Wat is het?

Dysartrie is een spraakstoornis die wordt gekenmerkt door problemen bij het duidelijk en verstaanbaar uitspreken van woorden. Het wordt veroorzaakt door schade aan de spieren die betrokken zijn bij de spraakproductie, waardoor mensen met dysartrie moeite hebben met articulatie, stemkwaliteit, vloeiendheid en het beheersen van de toonhoogte van de spraak. Bij de ziekte van Parkinson ontstaat dysartrie als gevolg van de neurologische schade die wordt veroorzaakt door de degeneratie van dopaminerge neuronen in de hersenen.

Oorzaken van Dysartrie bij Parkinson

De oorzaken van dysartrie bij de ziekte van Parkinson zijn complex en multifactorieel. Enkele belangrijke factoren zijn:

 1. Degeneratie van Neuronen: Bij de ziekte van Parkinson treedt een progressief verlies op van dopaminerge neuronen in de substantia nigra, een gebied in de hersenen dat betrokken is bij de controle van motorische functies. Deze degeneratie leidt tot verstoringen in de regulatie van spierspanning en coördinatie, wat kan resulteren in dysartrie.
 2. Neurotransmitter Onevenwichtigheden: De verstoring van neurotransmittersystemen in de hersenen, waaronder dopamine, serotonine en acetylcholine, kan bijdragen aan de ontwikkeling van dysartrie bij Parkinson. Een onevenwicht in deze neurotransmitters kan de spiercontrole en coördinatie beïnvloeden, wat resulteert in spraakproblemen.
 3. Medicatie-effecten: Sommige medicijnen die worden gebruikt voor de behandeling van de ziekte van Parkinson, zoals dopamine-agonisten of anticholinergica, kunnen bijwerkingen hebben die spraakproblemen veroorzaken of verergeren.
 4. Veranderingen in de Hersenstructuur: Neurodegeneratieve veranderingen in verschillende delen van de hersenen, waaronder de basale ganglia, cerebellum en corticale gebieden, kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van dysartrie bij Parkinson.

Symptomen van Dysartrie bij Parkinson

De symptomen van dysartrie bij de ziekte van Parkinson kunnen variëren in ernst en aard, maar omvatten vaak:

 1. Verminderde Articulatie: Mensen met dysartrie bij Parkinson kunnen moeite hebben met het duidelijk uitspreken van woorden en klanken, wat kan resulteren in mumbling, slurring of onduidelijke spraak.
 2. Monotone of Verzachte Stem: Dysartrie kan leiden tot veranderingen in de stemkwaliteit, waaronder een monotone of verzwakte stem, waardoor de spraak minder levendig en expressief kan klinken.
 3. Verminderde Intonatie: Problemen met het beheersen van de toonhoogte van de spraak kunnen leiden tot een gebrek aan variatie in intonatie, waardoor de spraak eentonig en monotoon kan klinken.
 4. Spraakvertraging: Mensen met dysartrie bij Parkinson kunnen moeite hebben met het tempo van hun spraak, waardoor ze langzamer kunnen spreken dan normaal.
 5. Verminderde ademsteun: Dysartrie kan ook leiden tot problemen met ademhaling en ademsteun tijdens het spreken, wat kan resulteren in kortademigheid of onderbrekingen in de spraak.

Diagnose van Dysartrie bij Parkinson

De diagnose van dysartrie bij Parkinson vereist een grondige evaluatie van spraak- en taalfuncties door een specialist, zoals een logopedist of een neuroloog. Diagnostische benaderingen kunnen onder meer omvatten:

 1. Anamnese en Onderzoek: Een uitgebreide anamnese omvat het verzamelen van informatie over de medische geschiedenis van de patiënt, evenals een lichamelijk onderzoek om neurologische tekenen te beoordelen die kunnen wijzen op dysartrie.
 2. Spraakbeoordeling: Een evaluatie van verschillende aspecten van de spraak, inclusief articulatie, stemkwaliteit, vloeiendheid, intonatie en ademsteun.
 3. Taalevaluatie: Een beoordeling van het taalbegrip en de taalproductie om eventuele bijkomende taalstoornissen te identificeren die kunnen bijdragen aan de spraakproblemen.
 4. Instrumentele Evaluatie: Instrumentele tests, zoals akoestische analyse of elektromyografie, kunnen worden gebruikt om objectieve metingen van spraakparameters te verkrijgen en de ernst van de dysartrie te beoordelen.

Behandeling van Dysartrie bij Parkinson

De behandeling van dysartrie bij Parkinson is gericht op het verbeteren van de spraakverstaanbaarheid en het optimaliseren van de communicatieve vaardigheden van de patiënt. Enkele veelvoorkomende behandelingsstrategieën zijn:

 1. Spraaktherapie: Gerichte spraaktherapie met een logopedist kan helpen bij het verbeteren van de articulatie, stemkwaliteit, vloeiendheid en intonatie van de spraak, evenals het versterken van de spieren die betrokken zijn bij spraakproductie.
 2. Oefeningen en Technieken: Het aanleren van specifieke oefeningen en technieken, zoals ademhalingsoefeningen, articulatie-oefeningen en stemversterkende oefeningen, kan helpen bij het verbeteren van de spraakvaardigheden en het verminderen van dysartrie.
 3. Alternatieve Communicatiemethoden: In gevallen waarin spraaktherapie niet voldoende effectief is, kunnen alternatieve communicatiemethoden worden gebruikt, zoals gebaren, afbeeldingen, geschreven notities of communicatie-apps, om de communicatie te vergemakkelijken.
 4. Medicatieaanpassingen: In sommige gevallen kunnen aanpassingen van de medicatie die wordt gebruikt voor de behandeling van de ziekte van Parkinson, zoals het optimaliseren van de dosering of het veranderen van het type medicatie, helpen bij het verminderen van de symptomen van dysartrie.
 5. Chirurgische Behandeling: Voor sommige mensen met gevorderde Parkinson-symptomen kan chirurgische behandeling, zoals diepe hersenstimulatie (DBS), worden overwogen als een aanvullende interventie om de motorische symptomen te beheersen, wat indirect kan bijdragen aan het verbeteren van de spraakproblemen.

Conclusie

Dysartrie is een veelvoorkomende spraakstoornis bij de ziekte van Parkinson, die wordt veroorzaakt door schade aan de spieren die betrokken zijn bij spraakproductie als gevolg van neurologische veranderingen. De symptomen van dysartrie kunnen variëren in ernst en aard, maar omvatten meestal problemen met articulatie, stemkwaliteit, vloeiendheid, intonatie en ademsteun. De diagnose van dysartrie vereist een grondige evaluatie van spraak- en taalfuncties, terwijl de behandeling gericht is op het verbeteren van de spraakverstaanbaarheid en het optimaliseren van de communicatieve vaardigheden van de patiënt.

Let op: Raadpleeg altijd een specialist in spraaktherapie of neurologie voor een nauwkeurige diagnose en een individueel behandelplan bij dysartrie en de ziekte van Parkinson. De informatie in dit artikel is bedoeld ter educatie en dient niet ter vervanging van professioneel medisch advies.

Referenties:

 1. Duffy, J. R. (2013). Motor speech disorders: Substrates, differential diagnosis, and management. Elsevier Health Sciences.
 2. McNeil, M. R. (1997). Clinical management of sensorimotor speech disorders. Thieme.
 3. Kent, R. D., & Duffy, J. R. (Eds.). (2000). Central auditory processing disorders: Problems of speech, language, and learning. Singular.
 4. Murdoch, B. E., & Ratner, N. B. (Eds.). (2006). Communication and language recovery in aphasia. Psychology Press.

Speak Your Mind

*