Belangrijkste Verschillen tussen Afasie en Dysartrie

Afasie en dysartrie zijn beide spraakstoornissen die het vermogen van een persoon om te communiceren kunnen beïnvloeden, maar ze hebben verschillende oorzaken, symptomen en effecten op de spraak en taal. In deze uitgebreide analyse zullen we de belangrijkste verschillen tussen afasie en dysartrie bespreken om een beter begrip te krijgen van deze twee aandoeningen.

Afasie

Afasie is een taalstoornis die wordt veroorzaakt door schade aan de taalgebieden van de hersenen. Deze schade kan het gevolg zijn van een beroerte, traumatisch hersenletsel, een hersentumor, neurodegeneratieve aandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer, of andere hersenaandoeningen. Afasie treft het vermogen van een persoon om taal te begrijpen, te produceren, te lezen en te schrijven, maar het laat de spieren die betrokken zijn bij de spraakproductie onaangetast.

Oorzaken van Afasie

Afasie wordt veroorzaakt door schade aan de taalgebieden van de hersenen, die zich meestal in de linkerhersenhelft bevinden bij rechtshandige mensen. Deze schade kan het gevolg zijn van:

 1. Beroerte: Een beroerte is een van de meest voorkomende oorzaken van afasie. Het kan ischemisch zijn, waarbij de bloedtoevoer naar de hersenen wordt geblokkeerd door een bloedprop, of hemorragisch, waarbij een bloedvat in de hersenen scheurt en bloeding veroorzaakt.
 2. Traumatisch Hersenletsel: Een traumatisch hersenletsel, zoals een hersenschudding of een schedelbreuk, kan ook schade aan de taalgebieden van de hersenen veroorzaken.
 3. Hersenletsel door Ongevallen: Andere vormen van hersenletsel, zoals auto-ongelukken of vallen, kunnen ook leiden tot afasie.
 4. Herseninfecties of -tumoren: Infecties zoals encefalitis of meningitis, evenals hersentumoren, kunnen de taalgebieden van de hersenen aantasten en afasie veroorzaken.

Symptomen van Afasie

De symptomen van afasie variëren afhankelijk van de locatie en de ernst van de hersenschade, maar kunnen onder meer omvatten:

 1. Moeite met het vinden van woorden: Mensen met afasie kunnen moeite hebben met het vinden van de juiste woorden om hun gedachten uit te drukken, een fenomeen dat bekend staat als anomie.
 2. Moeite met begrijpen: Afasie kan ook leiden tot problemen met het begrijpen van gesproken of geschreven taal, zelfs als het gehoor intact is.
 3. Spraakvermogenstoornissen: Hoewel afasie primair een taalstoornis is, kunnen sommige vormen ook leiden tot problemen met de uitspraak van woorden, grammatica of zinsstructuur.
 4. Lees- en schrijfproblemen: Mensen met afasie kunnen ook moeite hebben met lezen en schrijven, zelfs als ze voorheen vaardig waren in deze activiteiten.

Diagnose van Afasie

Afasie wordt meestal gediagnosticeerd door een specialist in spraaktherapie, zoals een logopedist, die een uitgebreide evaluatie uitvoert van het taalvermogen van de patiënt. Dit kan onder meer een beoordeling van taalbegrip, spraakproductie, lezen en schrijven omvatten, evenals het vaststellen van de ernst en het type afasie.

Behandeling van Afasie

De behandeling van afasie kan verschillende vormen aannemen, waaronder:

 1. Spraaktherapie: Spraaktherapie is de belangrijkste vorm van behandeling voor afasie. Dit omvat oefeningen en technieken om de taalvaardigheden van de patiënt te verbeteren en hen te helpen communiceren op een manier die voor hen het meest effectief is.
 2. Alternatieve Communicatiemethoden: In sommige gevallen kunnen alternatieve communicatiemethoden zoals gebaren, afbeeldingen, geschreven notities of communicatie-apps worden gebruikt om de communicatie te vergemakkelijken.

Dysartrie

Dysartrie is een spraakstoornis die wordt veroorzaakt door schade aan de spieren die betrokken zijn bij spraakproductie, meestal als gevolg van neurologische aandoeningen of hersenletsel. In tegenstelling tot afasie, blijft het taalbegrip van een persoon met dysartrie meestal intact, maar hebben ze moeite met het duidelijk en verstaanbaar uitspreken van woorden vanwege spierzwakte of coördinatieproblemen.

Oorzaken van Dysartrie

Dysartrie kan worden veroorzaakt door verschillende aandoeningen die de spieren die betrokken zijn bij spraakproductie aantasten, waaronder:

 1. Beroerte: Net als bij afasie kan een beroerte dysartrie veroorzaken door schade aan de hersenen die de spieren die betrokken zijn bij spraakregulatie aantast.
 2. Traumatisch Hersenletsel: Hersenletsel als gevolg van een ongeval kan leiden tot dysartrie als de gebieden van de hersenen die verantwoordelijk zijn voor spraakproductie beschadigd raken.
 3. Neurodegeneratieve Aandoeningen: Progressieve aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson, multiple sclerose (MS) en amyotrofische laterale sclerose (ALS) kunnen leiden tot spierzwakte en coördinatieproblemen die dysartrie veroorzaken.
 4. Herseninfecties of -tumoren: Infecties of tumoren in de hersenen kunnen de spieren die betrokken zijn bij spraakproductie aantasten en leiden tot dysartrie.

Symptomen van Dysartrie

De symptomen van dysartrie kunnen variëren afhankelijk van de oorzaak en de ernst van de spierzwakte of coördinatieproblemen, maar kunnen onder meer omvatten:

 1. Onduidelijke spraak: Mensen met dysartrie hebben moeite met het duidelijk en verstaanbaar uitspreken van woorden vanwege spierzwakte of coördinatieproblemen in de spieren die betrokken zijn bij spraakproductie.
 2. Moeite met articulatie: Dysartrie kan leiden tot problemen met de articulatie van geluiden, wat resulteert in slurred speech of moeilijkheden bij het vormen van woorden.
 3. Veranderingen in stemkwaliteit: Sommige mensen met dysartrie kunnen ook veranderingen in stemkwaliteit ervaren, zoals heesheid, schorheid of een monotone spraaktoon.

Diagnose van Dysartrie

Dysartrie wordt meestal gediagnosticeerd door een specialist in spraaktherapie, die een grondige evaluatie uitvoert van de spraakproductie van de patiënt. Dit kan onder meer een beoordeling van articulatie, spraakverstaanbaarheid, stemkwaliteit en spierkracht omvatten.

Behandeling van Dysartrie

De behandeling van dysartrie kan verschillende vormen aannemen, waaronder:

 1. Spraaktherapie: Net als bij afasie is spraaktherapie de belangrijkste vorm van behandeling voor dysartrie. Dit omvat oefeningen en technieken om de spierkracht, coördinatie en controle over de spieren die betrokken zijn bij spraakproductie te verbeteren.
 2. Hulpmiddelen voor Communicatie: In sommige gevallen kunnen hulpmiddelen voor communicatie zoals spraakgenererende apparaten, communicatiekaarten of gebaren worden gebruikt om de communicatie te ondersteunen.

Belangrijkste Verschillen tussen Afasie en Dysartrie

Nu we de kenmerken van afasie en dysartrie hebben besproken, kunnen we de belangrijkste verschillen tussen deze twee aandoeningen samenvatten:

 1. Oorzaak: Afasie wordt veroorzaakt door schade aan de taalgebieden van de hersenen, terwijl dysartrie wordt veroorzaakt door schade aan de spieren die betrokken zijn bij spraakproductie.
 2. Symptomen: Afasie veroorzaakt problemen met taalbegrip, productie, lezen en schrijven, terwijl dysartrie leidt tot moeilijkheden bij het duidelijk en verstaanbaar uitspreken van woorden vanwege spierzwakte of coördinatieproblemen.
 3. Diagnose: Afasie wordt gediagnosticeerd op basis van taalbeoordelingen, terwijl dysartrie wordt gediagnosticeerd op basis van spraakbeoordelingen.
 4. Behandeling: De behandeling van afasie richt zich voornamelijk op het verbeteren van taalvaardigheden, terwijl de behandeling van dysartrie gericht is op het verbeteren van spraakproductie door middel van spierversterkende en coördinatie-oefeningen.

Door het begrijpen van deze belangrijkste verschillen kunnen zorgverleners en familieleden beter worden uitgerust om mensen met afasie en dysartrie te ondersteunen en te helpen bij het beheren van hun spraakstoornissen.

Referenties:

 1. Goodglass, H., & Kaplan, E. (1983). The assessment of aphasia and related disorders. Lea & Febiger.
 2. Murdoch, B. E. (Ed.). (2010). Dysarthria: A physiological approach to assessment and treatment. Singular.
 3. Hillis, A. E. (2007). Aphasia: Progress in the last quarter of a century. Neurology, 69(2), 200-213.
 4. Duffy, J. R. (2013). Motor speech disorders: Substrates, differential diagnosis, and management. Elsevier Health Sciences.

Speak Your Mind

*